เกี่ยวกับบริษัท เนเจอร์พรอฟ

บริษัท เนเจอร์พรอฟ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 โดยได้ดำเนินธุรกิจรับจ้างผลิต Personal Care และ Skin Care OEM/ODM ที่มุ่งเน้นนโยบายในการใช้วัตถุดิบที่ Natural & Certified Organic ผนวกกับนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพดีที่สุดและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคในระยะยาว รวมถึงให้การบริการแบบครบวงจร one stop service ที่ตอบโจทย์ลูกค้าในทุกรูปแบบ

โดยในปี 2559 บจก. เนเจอร์พรอฟ ได้เริ่มขอรับการรับรองมาตรฐานกระบวนการผลิตกับหน่วยงาน BioAgricert ประเทศอิตาลี ผู้ตรวจสอบให้การรับรองมาตรฐานการผลิตสินค้าอินทรีย์องค์กรแรก ที่ได้การรับรองจาก IFOAM สหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ ที่มีเครือข่ายมากกว่า 120 ประเทศทั่วโลก

ต่อมาในปี 2561 บจก.เนเจอร์พรอฟ ได้พัฒนาและเติบโตขึ้นอีกขั้นโดยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกและได้รับการรับรองจาก Ecocert ประเทศฝรั่งเศส ในเรื่องของมาตรฐานการผลิตและตัวผลิตภัณฑ์ ซึ่งบริษัทเราเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่เป็นสมาชิกและได้รับการรับรองจากหน่วยงานมาตรฐานสากล

อีกทั้งบริษัทยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ Certified Organic ในรูปแบบของ Personal Care, Skin Care และ Mom&Baby ต่างๆ ภายใต้มาตรฐานการผลิตจากหน่วยงานออร์แกนิคสากล ในรูปแบบ OEM/ODM

นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับรองมาตรฐาน GMP ASEAN ซึ่งให้การตรวจรับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และ มาตรฐาน HALAL ซึ่งให้การตรวจรับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ในด้านเทคโนโลยีกระบวนการผลิต บริษัทมีเครื่องจักรสำหรับการผลิตสินค้าได้ตามต้องการ ทั้งการผลิตจำนวนน้อยหรือการผลิตจำนวนมากในเชิงอุตสาหกรรมอีกด้วย

ด้วยกระบวนการผลิตของบริษัทที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทจึงได้รับการรับรองเป็น “โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว” (Green Industry)  ที่นอกจากแผนปฏิบัติการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ป้องกันมลพิษ ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ปกป้องและฟื้นฟูธรรมชาติ ยังรวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กรตลอดห่วงโซ่อุปทานด้วย

ด้วยคุณภาพและมาตรฐานของบริษัท เราจึงได้รับตราสัญลักษณ์ T-Mark (Thailand Trust Mark) จากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์แห่งประเทศไทย เพิ่มโอกาสของสินค้าในการก้าวไปสู่ตลาดระดับโลกอย่างรวดเร็วและได้รับความไว้วางใจจากทั่วโลก

เรามั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทของเราปราศจาก
- สารแต่งสี แต่งกลิ่น หรือฟิลเลอร์
- ปิโตรเคมี
- มิเนอรอล ออยส์
- พาราเบน
- โพรไพลิน ไกลคอล
- การทดลองในสัตว์
- สารอันตรายและสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง
- การตัดแต่งพันธุกรรม
- แอลกอฮอล์
วิสัยทัศน์

" เป็นบริษัทผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากธรรมชาติในแถบทวีปเอเชีย ที่มีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์ และการผลิต เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่า และเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภค "

พันธกิจ

 - พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดโลก
 - จัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพและปลอดภัยกับลูกค้าให้มากที่สุด
 - จัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ตรงเวลา จัดหาบริการที่ดีที่สุด และมีความโปร่งใสกับลูกค้า
 - พัฒนาแง่มุมทางเทคนิคการผลิต รวมถึงทรัพยากรบุคคลอย่างสม่ำเสมอ

วิสัยทัศน์

" เป็นบริษัทผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ดูแลผิวจากธรรมชาติในแถบทวีปเอเชีย ที่มีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยดำรงไว้ซึ่งการพัฒนาคุณภาพของตัวผลิตภัณฑ์ และการผลิต เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ทรงคุณค่า และเป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภค "

พันธกิจ

 - พัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดโลก
 - จัดหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพและปลอดภัยกับลูกค้าให้มากที่สุด
 - จัดส่งผลิตภัณฑ์ให้ตรงเวลา จัดหาบริการที่ดีที่สุด และมีความโปร่งใสกับลูกค้า
 - พัฒนาแง่มุมทางเทคนิคการผลิต รวมถึงทรัพยากรบุคคลอย่างสม่ำเสมอ