ผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์เครื่องหอม


ผลิตภัณฑ์เครื่องหอม (Aroma & Essential Oil Products)

ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งใช้สำหรับฉีดกาย  ฉีดสิ่งของ หรือปรับอากาศ เป็นต้น 
ประโยชน์ของเครื่องหอมนอกจากให้กลิ่นหอมแล้ว  เครื่องหอมหลายชนิดยังมีคุณสมบัติช่วยในการ
สร้างบรรยากาศ บำบัด ผ่อนคลาย นอนหลับสบาย และลดความตึงเครียดได้อีกด้วย

ดังนั้นการเลือกเครื่องหอมก็สำคัญไม่น้อย  เครื่องหอมที่ดีมีประโยชน์มากมาย โดยเฉพาะเครื่องหอม
ที่สกัดมาจากธรรมชาติ อย่างเช่น น้ำมันหอมระเหย (Essential Oils) ที่สกัดมาจากดอก ใบ ผล ลำต้น
ของพืชหลากหลายชนิด มาใช้ในการบำบัดแบบ Aromatherapy คือการบำบัดรักษา ช่วยในการ
ผ่อนคลาย เป็นต้น

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เครื่องหอม

- น้ำหอม (Perfume)

- น้ำมันหอมระเหย (Essential oil)

- น้ำหอมปรับอากาศ (Diffuser)

- ถุงหอมปรับอากาศ (Diffuser bag)

- แผ่นหอม (Air freshener sheet)

- ก้านไม้หอม (Reed diffuser)

- เทียนหอม (Scented candles)

- สเปรย์ฉีดหมอน  (Pillow mist)

- ผลิตภัณฑ์ปรับอากาศแบบเจล หรือสเปรย์ (Air Refresher (Gel / Spray))

- ผลิตภัณฑ์ปรับอากาศในรถ (Car Refresher)

- สเปรย์ปรับอากาศ (Diffuser spray)

- สเปรย์ดับกลิ่นเสื้อผ้า (Clothing deodorant spray)

- สเปรย์ดับกลิ่นเท้า (Foot peel spray)

ทางบริษัท เนเจอร์พรอฟ จำกัด ได้ให้ความสำคัญและคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีสำหรับใช้ในการผลิตเครื่องหอม
เพื่อให้ได้ทั้งความหอมที่มาพร้อมคุณสมบัติในการบำบัดและ ผ่อนคลาย และคุณสมบัติเฉพาะอีกมากมาย
รองรับทุกความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีการผลิตและมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์
ออร์แกนิคและธรรมชาติระดับสากล